Zásady ochrany osobních údajů

Kdo jsme

Naše webová adresa je: https://www.apos.cz, kterou provozuje:
Ing. Pavel Petraš, Nový Svět 1419, 56201 Ústí nad Orlicí, IČO: 13216864, DIČ CZ6903213669

This page you can translate here:  https://translate.google.com

Informace o zpracování osobních údajů hostů

Na základě Nařízení EU 2016/679 (dále jen GDPR) vám sdělujeme informace o zpracování osobních údajů hostů, ke kterému dochází v souvislosti s jejich pobytem.

Kontaktní údaje

Správcem osobních údajů je
Ing. Pavel Petraš, Nový Svět 1419, 56201 Ústí nad Orlicí, IČO: 13216864, DIČ CZ6903213669

Kontaktní údaje na osobu odpovědnou za ochranu osobních údajů jsou:

petras@apos.cz, tel.: 603243650

Příjemci osobních údajů

Vaše osobní údaje chráníme a nikomu třetímu je neprodáme! Abychom Vám mohli nabízet služby přesně na míru, tak používáme kvalitní nástroje třetích stran. Tyto nástroje některé Vaše osobní údaje zpracovávají – ale výhradně za účelem cíleného oslovení nebo pro zlepšení kvality našich služeb. Jejich výčet je v tabulce níže.
  Tam, kde není zpracování osobních údajů nezbytné pro správné fungování našich služeb můžete odmítnout jejich zpracování tím, že u příslušného řádku kliknete na příslušný odkaz.
POZOR!
 Odmítnutí se ukládá do cookie na vašem aktuálním počítači nebo zařízení. Pokud používáte více počítačů / zařízení pro přístup k našim službám, tak je nutné zákaz provést na každém z nich (netýká se odhlášení z e-mailové komunikace, to je vázáno na e-mail a stačí ho provést jen z jednoho zařízení).

NázevZeměÚčel zpracování
FacebookUSSdílení, cílená reklama
AdformDKCílená reklama
Google AdwordsUSCílená reklama

 

Tabulka zpracování osobních údajů

Název zpracování osobních údajůÚčel zpracováníKategorie osobních údajůPrávní titulUpřesnění právního titulu – zákonZdroj – od koho získánoDoba uložení nebo lhůta pro výmazKategorie příjemců údajů
Rezervace ubytování – příjem informací z internetových rezervačních portálůZarezervování pobytuIdentifikační a kontaktní údaje, doba pobytuUzavření nebo plnění smlouvy rezervační portálUložení po dobu pobytu a reklamační lhůty.nejsou
Rezervace ubytování – na recepci osobně a telefonickyZarezervování pobytuIdentifikační a kontaktní údaje, doba pobytuUzavření nebo plnění smlouvy subjekt údajůUložení po dobu pobytu a reklamační lhůty.nejsou
Evidence údajů o ubytovaných v Knize hostů.Zajištění pobytuIdentifikační a kontaktní údaje, doba pobytu, poskytnuté službyUzavření nebo plnění smlouvy subjekt údajůUložení po dobu pobytu a reklamační lhůty.nejsou
Předání údajů Cizinecké policiiSplnění právní povinnosti –  § 102 zákona o ubytování cizinců 326/1999 Sb.Identifikační údaje a doba pobytuPrávní povinnost subjekt údajů6 let od ukončení pobytuCizinecká policie
Evidence hostů v Databázi klientůZrychlení rezervace stálých hostůIdentifikační a kontaktní údajeOprávněný zájem subjekt údajůDo doby podání námitky.nejsou
Předání dat o hostovi do ID-přístupového systémuposkytování přístupu do prostorZákladní identifikace a číslo pokojeUzavření nebo plnění smlouvy subjekt údajůPo dobu pobytunejsou
Účtenky a Faktury – doklady pro DPHVystavování prodejních dokladůÚdaje povinné pro vystavení dokladů pro DPHPrávní povinnostč. 235/2004 Sb., o DPH par 35 a 35asubjekt údajů10 letFinanční úřad
Zpracování identifikačních údajů pro zajištění služeb během pobytuIdentifikace hosta pro usnadnění poskytování služebIdentifikační údajeOprávněný zájem subjekt údajůDo doby podání námitkynejsou
Zákaznický systém (věrnostní karty) pro hosty restaurace a hotelových služebPoskytování slev při opakovaných službáchKontaktní údajeOprávněný zájem subjekt údajůpo dobu používání kartynejsou
Zpracování účetnictví a daňového přiznání Údaje povinné pro vystavení dokladů pro DPHPrávní povinnost subjekt údajů10 letAgentura SOMA v.o.s. IČO: 25284266 a Vojtěch Soukup, daňový poradce ev.č. 001945, IČO: 12981281

Vysvětlení k tabulce a zpracování
Právní tituly – jsou zákonná odůvodnění zpracování a jsou definovány v nařízení GDPR, článcích 6 a 9.
Doba uložení – znamená, po jakou dobu jsme oprávněni nebo povinni vaše údaje zpracovávat a mít je uloženy.
Další příjemci – zde uvádíme, jakým dalším příjemcům údaje předáváme. Pokud je uvedeno „Nejsou“, pak to znamená, že je nikomu nepředáváme.
Zdroj údajů – zde uvádíme, od koho jsme osobní údaje získali. Pokud je uvedeno „Subjekt údajů“, pak to znamená, že jsme je získali přímo od osoby, které se týkají.
Nemáme v úmyslu vaše osobní údaje předávat mimo EU nebo nějaké mezinárodní organizaci.
V případech, kdy je zpracování založeno na právním titulu „Uzavření nebo plnění smlouvy“, potřebujeme vaše osobní údaje pro uzavření smlouvy a její následné plnění, bez nich není možné smlouvu uzavřít.
V případech, kdy je zpracování založeno na právním titulu „Právní povinnost“, potřebujeme vaše osobní údaje zpracovávat na základě zákonných požadavků do dobu stanovenou daným zákonem a po tuto dobu toto zpracování nesmíme omezit ani vymazat.
Vaše osobní údaje budeme zpracovávat pouze za účely uvedenými v tabulce.
Osobní údaje získáváme přímo od subjektů údajů s výjimkou zpracování „Rezervace ubytování – příjem informací z internetových rezervačních portálů“, kdy získáváme část osobních údajů od firem, provozujících internetové rezervační portály. Kontaktní údaje o těchto správcích osobních údajů naleznete na jejich webových stránkách, kde jste provedli rezervaci. Vzhledem k jejich většímu počtu a vzájemnému předávání údajů mezi nimi je zde neuvádíme.

 

Popis práv subjektů údajů

Jako subjekt údajů (fyzická osoba, o níž jsou údaje zpracovávány) máte k vašim osobním údajům tato práva:

PrávoUpřesnění
Požadovat výpisJedná se o výpis údajů, které o vás vedeme, tzv. právo na přístup.
Výpis provedeme ve formátu podle našich možností. Nemáte právo požadovat výpis ve vámi stanoveném formátu.
Výjimkou kdy nesmíme výpis provést, jsou případy, týkající se dokumentů, jejichž zveřejněním by byla ohrožena práva a svobody jiných osob. Jedná se o osobní údaje dalších osob, ochranu obchodního tajemství, duševního vlastnictví apod.
Požadovat opravuPokud zjistíte, že o vás vedeme nepřesné, zastaralé nebo neúplné údaje, požádejte o jejich opravu nebo doplnění.
Požadovat výmazVýmaz musíme provést v případech, kdy bychom měli uložené osobní údaje po stanovené době uložení nebo neměli platný právní titul.
Výmaz nesmíme ze zákona provést v případech, kdy je zpracování prováděno z titulu Plnění smlouvy nebo Právní povinnosti.
Požadovat omezení zpracováníToto se týká zpracování z titulu oprávněného zájmu.
K omezení zpracování dojde v případě podání námitky a omezení bude trvat po dobu posuzování námitky.
Podat námitku proti zpracováníPodat námitku lze v případech, kdy je zpracování prováděno z titulu oprávněného zájmu.
Námitka proti zasílání obchodních sdělení bude vždy uznána.
V případech uvádění vašeho jména nebo jiného kontaktního údaje v zájmu poskytování služeb je možnost zneužití téměř vyloučena a pro tyto činnosti je to nezbytné. Proto tento náš oprávněný zájem považujeme za převažující a námitky neuznáváme.
Odvolat souhlas se zpracovánímTo je možné v případech, kdy je zpracování prováděno na základě souhlasu. Pokud jste ke zpracování poskytli souhlas a odvoláte ho, bude zpracování ukončeno.
Požadovat výpis v přenositelném formátuVýpis v přenositelném formátu můžete požadovat pouze v případech zpracování založených na právních titulech – plnění smlouvy a souhlasu.
Můžete požadovat vypsání pouze těch údajů, které jste nám předali a které vedeme v elektronické podobě a nemáte právo požadovat formát. Předáme vám je ve formátu XLS s pojmenovanými sloupci.
Podat námitku proti automatizovanému rozhodováníNeprovádíme žádná zpracování založená na automatizovaném rozhodování.
Podat stížnost na dozorový úřadV případě, že bychom vám na vaši žádost do 1 měsíce neodpověděli, můžete podat stížnost na Úřad na ochranu osobních údajů.

Způsob výkonu práv

Pokud budete chtít uplatnit některé z těchto práv, můžete si podat žádost tímto způsobem:
Osobně – bude ověřena vaše totožnost podle občanského průkazu nebo pasu a bude s vámi sepsána žádost a sdělen termín vyřízení. Bez ověření totožnosti není možné žádost přijmout.
K datu vyřízení vám zde bude po opětovném ověření totožnosti předáno písemné Vyrozumění o výsledku žádosti a související materiály.
Za požadavek na více než jednu kopii jsme oprávněni účtovat poplatek odpovídající administrativním nákladům.
Úkony spojené s výkonem práv subjektů údajů jsou činěny bezplatně.

Jsou-li však žádosti shledány jako zjevně nedůvodné nebo nepřiměřené, zejména proto, že se opakují, pak můžeme:
uložit přiměřený poplatek zohledňující administrativní náklady
odmítnout žádosti vyhovět.

Chcete-li podat žádost elektronicky:
zašlete ji e-mailem na adresu info@chalupa-dolni-morava.cz s platným elektronickým podpisem, bez tohoto potvrzení totožnosti nemůže být uznána.

Nebo zašlete z vaší datové schránky do datové schránky: hstmuwy

Uveďte do ní:
Identifikační údaje – jméno, příjmení, datum narození
O výkon jakého práva žádáte – viz kapitola Popis práv subjektů údajů
Upřesnění žádosti – např. v případě opravy správné údaje
Telefon – pro případná upřesnění a domluvu na dalším postupu
V případě, že vzniknou pochyby o vaší totožnosti, jsme oprávněni vás požádat o poskytnutí dodatečných informací pro potvrzení totožnosti.